Standardele de Mediu

Comisia Europeană recunoaște incompatibilitatea fundamentală între modurile de abordarea  ale UE și SUA, dar este încă în căutarea  unei posibile  “convergențe de reglementare și de recunoaștere în sectorul produselor chimice” în beneficiul partenerilor din industrie. Companii europene sunt încântate să-și unească forțele în utilizarea TTIP pentru a elimina reglementările de mediu pe care le numesc  „un dezavantaj nedrept în raport cu concurenții lor la nivel mondial”.

TTIP va crește producția, consumul și transferul internațional de mărfuri, iar emisiile de gaze cu efect de seră vor crește direct proporțional cu acestea, așa cum precizează chiar Comisia: efectul dorit al TTIP va adăuga un plus de 11 de milioane de tone de CO2 în atmosferă, provocând nerespectarea angajamentelor asumate de UE de reducere a emisiilor în temeiul Protocolului de la Kyoto..  În studiul de impact al Comisiei se constată că această creștere a producției va crea “pericole atât pentru resursele naturale cât și pentru conservarea biodiversității”

Organul european de reglementare a substanțelor chimice – REACH (Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Interzicerea Substanțelor Chimice – EU Regulation No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), 18 December 2006.) se bazează pe principiul precauției și solicită industrie să facă dovada că un produs chimic este sigur înainte de a fi certificat pentru uz comercial. Prin contrast, Toxic Substances Control Act al SUA din 1976  (TSCA) impune autorității de reglementare publică să demonstreze că o substanță chimică este nesigură înainte ca utilizarea acesteia să poată fi limitată. Sub TSCA (Toxic Substances Control Act 1976), Agenția de Protecție a Mediului din SUA a reușit să introducă controale la doar șase din cele 84.000 de produse chimice care sunt în uz comercial în Statele Unite ale Americii. Un astfel de regim inexact are consecințe imediate asupra expunerii publicului la riscuri de sănătate: Ex: în timp ce în UE în industria cosmeticelor sunt interzise în utilizarea 1.200 de substanțe, în SUA sunt interzise doar o duzină (12)

Cerințele de durabilitate prevăzute în Directiva UE privind energia regenerabilă au fost vizate de către producătorii de biocombustibil americani dornici de a “armoniza” reglementările UE cu standardele scăzute ale SUA. Guvernului SUA folosește, de asemenea, TTIP pentru a submina Directiva UE privind calitatea carburanților, astfel încât să faciliteze rafinăriilor din SUA exportul de petrol în Europa, care a fost extras din nisipurile bituminoase canadiene, cu consecințe devastatoare asupra mediului. În plus, TTIP ar deschide ușa pentru exportul în masă a gazului de șist din SUA în Europa, ceea ce duce la o expansiune de fracturare hidraulică (fracking) în Statele Unite ale Americii, precum și dreptul companiilor americane de a contesta interdicții pe fracking în Europa.

O altă cerință majoră din SUA este ca UE să renunțe la Directivei privind calitatea combustibilului, ce prevede în prezent că petrolul din nisipurile bituminoase din Canada nu poate fi importat în Europa. Nisipurile bituminoase reprezintă unul dintre proiectele cele mai distructive de mediu de pe planetă, care  dacă tot petrolul ar fi extras ar putea produce o amprenta de carbon egală cu emisiile globale de carbon pe șapte ani.

SUA vor avea acces la o piață uriașă nouă de export, în timp ce UE speră să beneficieze de gaz mai ieftin de la boom-ul gazelor de șist din SUA.